บริษัท บางกอก อินดัสเตรียล ลามิเนท จำกัด -----------------------------------------------------------------------
      
   
 ชื่อภาษาไทย :  บริษัท บางกอก อินดัสเตรียล ลามิเนท จำกัด
 ชื่อภาษาอังกฤษ :  Bangkok Industrial Laminate CO.,Ltd.
 ที่ตั้งสำนักงาน :

 180 หมู่ 7 นิคมอุตสหกรรมเกตเวย์ซิตี้
 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190
 โทรศัพท์ (66) 38575027-31 โทรสาร (66) 38575032

 วันที่ก่อตั้ง :  17 กันยายน 2534
 วันเปิดดำเนินการ :  17 กันยายน 2537 (Grand Opening)
 ประเภทธุรกิจ :  ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์อิเลกทรอนิกส์ (Copper Foil)
 เครื่องหมายการค้า :
 กำลังการผลิต :  2,000 ตัน/ปี
   
   
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
      บริษัท บางกอก อินดัสเตรียล ลามิเนท จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท นามฮิง โฮลดิ้ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2534 และดำเนินกิจการมาจนเป็นบริษัทผู้ผลิตแผ่นทองแดงชั้นนำของประเทศไทย โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นับตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัทฯ ยึดมั่นในนโยบายคุณภาพ “ มุ่งพัฒนาผลิต สินค้าดีมีคุณภาพ จัดส่งตรงเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ” การปฏิบัติตามนโยบาย คุณภาพนี้มาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

      เทคโนโลยีอันล้ำหน้าซึ่งประกอบไปด้วย ห้องปลอดฝุ่น เครื่องจักรอันทันสมัย ตลอดจนห้องปฏิบัติการค้นคว้าที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือ
นานาชนิด จึงทำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนากระบวนการผลิต แผนทองแดงที่สมบูรณ์แบบได้เป็นผลสำเร็จ ยิ่งไปกว่านั้น บุคลากรมืออาชีพของ
บริษัทฯ ซึ่งได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ยังมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนพัฒนางานที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ลูกค้าอีกด้วย

      ในปัจจุบัน บริษัทฯ ก้าวสู่บริษัทผู้ผลิตแผ่นทองแดงชั้นนำของประเทศไทยได้อย่างสมภาคภูมิ ด้วยกำลังการผลิตถึง 2,000 ตันต่อปี
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      “ บริษัท บางกอก อินดัสเตรียล ลามิเนท จำกัด มุ่งมั่นผลิตแผ่นทองแดงที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทั้งด้านการผลิตและการบริการ
บริษัทฯ ดำเนินงานทางด้านการผลิตด้วยประสิทธิภาพสูงสุด และยึดมั่นในมาตรการการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัท ฯ ยังอุทิศ
ตนต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ และผลิตสินค้าที่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตอันดีให้กับผู้บริโภค ”
 
-------------------------------------------------------------------------------

      สำหรับ บริษัท บางกอก อินดัสเตรียล ลามิเนท จำกัด คุณภาพ ถือเป็นหัวใจที่สำคัญในการดำเนินงานเสมอมาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านการ
ผลิตที่ได้มาตรฐานและได้รับการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด ตลอดจนผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน QA และ IPC-MF-150F อย่างเคร่ง
ครัด การดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องระหว่างฝ่ายจัดซื้อฝ่ายค้นคว้าและวิจัย ฝ่ายผลิต ฝ่ายประเมินคุณภาพ ฝ่ายขาย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฯ
ทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานในระดับสากล บริษัทฯจึงนำระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2000 มาใช้ ผลจากการร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงานในทุกระดับ ทำให้บริษัทฯ ได้รับรอง-คุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2000 จาก SGS
(Thailand) Limited เป็นผลสำเร็จในเดือนมิถุนายน 2544

      รางวัลอันทรงเกียรตินี้ ถือเป็นบทพิสูจน์แห่งคุณภาพมาตรฐานของบริษัทฯ ถึงแม้บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งต่อความสำเร็จนี้
แต่บริษัทฯ ก็ยังไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      บริษัท บางกอก อินดัสเตรียล ลามิเนท จำกัด เชื่อมั่นว่างานของบริษัทฯ จะดำเนินต่อไปเพื่อทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้งทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ และ ด้านการบริการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นรักษามาตรฐานในการผลิตสินค้าชั้นนำตลอดจนให้บริการอันเปี่ยมด้วยไมตรีจิต กับลูกค้า
ทุกคน มาตรฐาน ISO 9001:2000 ที่บริษัทฯ นำมาใช้จึงมีส่วนทำให้บริษัทฯ เพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้น และพร้อมแล้วที่จะก้าวไปอย่างไม่ย่อท้อ
เพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายแห่งอนาคตที่รออยู่เบื้องหน้า
 
 
About BIL l Organization Chart l Product Information l Data Sheet l SEM Micrographs l Contact us | Link

Copyright © 2011 Bangkok Industrial Laminate Co., Ltd. All rights reserved.